सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा के फरक?

सरकारले 2076 साउन 1 बाट सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। अब बाट निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्नेछ। तर अझै सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका बारे निजी क्षेत्रका श्रमिकहरु के गर्ने भन्ने अन्योल देखि